Tonsättare

Nyskriven opera - Bål - våren 2022

Uruppförande

Den 5 september 2021 fick jag äntligen chans att uruppföra min sångcykel Träd och Människor, tonsatta på fem dikter av Karin Boye - ur diktsamlingen För trädets skull. 

Dikterna Bål, Havsbön, Javisst gör det ont, Trädet under jorden och Du är fröet. Eric Skarby ackompanjerade. Nedan kan du lyssna.

Glädjande nog har Statens Musikverk sett potentialen i projektet och beviljat medel, så nu startar vi resan mot planerad föreställningsperiod, våren 2022. Så följ med!!

I januari 2019 framförde jag den första nutida klassiska tonsättning jag komponerat helt på egen hand. Innan hade jag skrivit låtar sedan 19 års ålder, men aldrig genomkomponerat, trots att jag länge varit aktiv som opera- och klassisk sångare.