Tonsättare - Projekt Bål 

opera i en akt- följ utvecklingen

Glädjande nog har Statens Musikverk sett potentialen i projektet och beviljat medel, så nu startar vi resan mot planerad föreställningsperiod, våren 2022. Så följ med!!

I januari 2019 framförde jag den första nutida klassiska tonsättning jag komponerat helt på egen hand. Innan hade jag skrivit låtar sedan 19 års ålder, men aldrig genomkomponerat, trots att jag länge varit aktiv som opera- och klassisk sångare.