Tonsättare

Nyskriven opera - Bål - våren 2022

Publika möten

17.08.2021

Lördag den 14 augusti mötte jag och min kollega i kommande operaprojekt en publik i samband med Konsthall C:s festival Paviljong C i Hökarängen. Här bjöd vi på arior och duetter och berättade om kommande operaprojekt och den konsert jag håller i Söderledskyrkan söndag den 5 september tillsammans med Eric Skarby. Där uruppför vi min sångcykel på...

I januari 2019 framförde jag den första nutida klassiska tonsättning jag komponerat helt på egen hand. Innan hade jag skrivit låtar sedan 19 års ålder, men aldrig genomkomponerat, trots att jag länge varit aktiv som opera- och klassisk sångare.