Opera Astarte

Ensemblen spelar operan Bål våren 2022

Opera Astarte är ensemblen som våren 2022 kommer att framföra enaktsoperan Bål. Astarte var också namnet på Karin Boyes debutroman och namnet på en fenicisk fruktbarhetsgudinna.

Allt tar sin början januari 2018 när min sångkomposition av Karin Boyes dikt Javisst gör det ont framförs i samband med "Vi sjunger ut"-uppropets konsert i Eric Ericson-hallen, Stockholm. Det utvecklades till en sångcykel som också fått lägga den musikaliska grunden för operakompositionen Bål, där dikten med samma namn tonsatts och fått ge namn till operan i en akt.

Karin Boyes dikter inspirerade mig till att börja läsa om hennes liv och födde idén om att skapa ett libretto - som nästan uteslutande utgörs av ett urval av hennes egna dikter - och som samtidigt beskriver hennes liv och relationer, hennes själsvåndor kopplat till den homosexuella läggning hon levde ut under en tid då homosexualitet var förbjudet och klassat som en sjukdom. I centrum finns relationen till de två kärlekarna i hennes liv - Margot och Anita. Ett triangeldrama i slutskedet av det liv hon själv avslutar. 

Idag funderar många unga över sin sexuella identitet och vi hör också mycket om ungas psykiska ohälsa - kanske idag inte så mycket kopplat till just homosexualitet, som ju är allmänt accepterat, men hbtq-frågor är högst aktuellt - och vi tar därför vårt avstamp i dessa frågor - och bjuder in unga till att fundera och berätta om sina tankar, känslor och erfarenheter och att skapa egna dikter - som får utgöra ett intro till operan, delvis via de ungdomsgrupper som finns i Söderledskyrkan i Farsta, som är vår samarbetspartner i operaprojektet.
(bilden på fönstret är från Söderledskyrkan, foto Pär Fridberg).

Medverkande sångare
Karin Boye kommer att gestaltas av operasångerskan Matilda Wahlund, här på bild (foto: Johan Hackman). Matilda har varit verksam på Folkoperan, Göteborgsoperan och Kungliga Operan samt i fria grupper, bland annat spelar hon i Den starkare som går i december 2021 på Strindbergs Intima Teater. Margot Hanel, Karins livskamrat som hon mötte i Berlin, gestaltas av Hedvig Hasselström och jag (Helena Martinsson) axlar rollen som Anita Nathorst, som sägs ha varit Karin Boyes stora kärlek, men den var inte besvarad på det sättet - Anita var Karins mentor och goda vän, i den fas vi möter de tre kvinnorna är hon märkt av sin dödliga cancer.

Hedvig Hasselström, operasångerska och kyrkomusiker är min co-partner i Söderledskyrkan och hon kommer att gestalta Margot - kvinnan som Karin Boye träffar i Berlin, judinnan som Karin hjälper att emigrera till Sverige för att undkomma nazisterna och som blir Karins livspartner. Enligt Boyes vän Kajsa Höglund, som tidvis delade lägenhet med henne i Berlin, var Karin Boye Margots första fysiska kärleksrelation. Hon skulle dessutom ha varit den första att älska Karin Boye för hennes egen skull och inte för att hon var en känd författare. Relationen mellan Karin Boye och Margot Hanel var inte helt problemfri. Flera Karin Boye-historiker har vittnat om de bägges olika personligheter, vilket emellertid inte förringar de starka banden mellan dem. (delar av texten hämtad från Wikipedia)
Foto: Isabelle Björklund

Och själv kommer jag att gestalta Anita Nathorst, svensk teolog och författare som hade en lång kärleksrelation med sin lärare och studierektorn Lydia Wahlström. Efter många år bröt Anita relationen och levde senare med en man, då Karin Boye förälskade sig i henne. Boye kallade henne så småningom för sin andliga moder och åkte till henne för att vara Anita nära då hon var svårt sjuk i cancer.
Karins kärlek var olycklig och obesvarad, men har mynnat ut i några av de mest gripande kärleksdikter som finns på svenska, som finns i hennes diktsamling "De sju dödssynderna och andra efterlämnade dikter":
Hur kan jag säga om din röst är vacker.
Jag vet ju bara, att den genomtränger mig
och kommer mig att darra som ett löv
och trasar sönder mig och spränger mig.
Vad vet jag om din hud och dina lemmar.
Det bara skakar mig att de är dina,
så att för mig finns ingen sömn och vila,
tills de är mina.