Stöd från Musikverket

23.05.2021


Glädjande nog har Statens Musikverk sett potentialen i projektet och beviljat medel, så nu startar vi resan mot planerad föreställningsperiod, våren 2022. Så följ med!!